ACLEG, el millor partner per a KMS XL LUPUS

L’ASSOCIACIÓ CATALANA LUPUS ERITEMATÓS GENERALITZAT (ACLEG) va ser constituïda el 21 de Juny de 1999, amb 12 socis fundadors alguns d’ells no patien la malaltia. Des d’aquest moment hem anat creixent i hem passat per diferents etapes des del punt de vista del seu suport social. ACLEG està inscrita en Justícia de Barcelona, ​​amb número de registre 22.518, Secció 1ª.

En un primer moment l’activisme dels socis i professionals sanitaris de diferents hospitals de Catalunya implicats en el projecte va ser el motor de l’associació i va permetre la creació d’un projecte comú.

També cal afegir un nombre variable de col·laboradors no associats, però que han participat i participen com a voluntaris en diferents moments.

Fomentar la col·laboració entre tots els professionals, els centres relacionats amb aquesta malaltia i ACLEG. Oferir al malalt i al seu entorn familiar i social el reconeixement moral i assistencial necessari per millorar la qualitat de vida.

Donar a conèixer als ACLEG i els seus fins entre la població per obtenir major reconeixement social i financer.

Procurar que els malalts puguin tenir accés a tots els ajuts socials que els corresponguin per patir una malaltia crònica que pot provocar incapacitat física i psicològica associada.

Promoure i cooperar en l’organització de reunions, conferències i congressos sobre el Lupus

Informar el pacient sobre els centres assistencials on poden acudir per rebre el tractament corresponent.

Col·laborar amb les iniciatives públiques i privades, destinades a investigar l’origen de la malaltia i sobre els nous tractaments de la mateixa.

Junta directiva d’ACLEG

 És per aquest motiu que iniciatives com #KMSXLUPUS ens obren una porta a l’esperança en la divulgació ia la recaptació de fons per a la investigació del Lupus per trobar una cura i millorar la qualitat de vida, és l’eina en la qual convergeixen molts factors com és la unitat entre els afectats i familiars, la il·lusió, l’esforç, constància, la superació i l’acompanyament el fer-nos créixer com a persones i entitat de pacients de Lupus, per això el nostre més sincer agraïment a Pep Vega Camps impulsor d’aquest gran projecte, tot i que és ell qui corre, des ACLEG #TotscorremambPep

Pilar Lucas

Presidenta

Related Post

X