KMS XL LUPUS Avís legal

Avís legal

Les dades identificatives (*) del responsable de kmsxlupus.com, són les que figuren a continuació:

  • Pep Vega Camps
  • C/ XXXXXXx
  • CP – Localitat
  • Telèfon: XXXXXX
  • Email: info@kmsxlupus.com

(*) En cumpliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Pep Vega Camps o de terceres persones amb qui Pep Vega Camps ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web.

Pep Vega Camps. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Pep Vega Camps

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Pep Vega Camps no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Pep Vega Camps no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Pep Vega Camps declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguts en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Pep Vega Camps no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Pep Vega Camps.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Pep Vega Camps informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web serán d’ús exclusiu per la finalitat que es demanen. Es podrá exercir el dret ARCO en qualsevol moment enviant un mail a info@kmsxlupus.com