KMS XL LUPUS El Lupus

El Lupus

El LUPUS (Lupus Eritematós Sistèmic o LES), forma part de les anomenades malalties autoimmunes sistèmiques. Consisteix en una alteració de l’autoimmunitat, per la qual el pacient fabrica en excés una sèrie de proteïnes, anomenades anticossos, que ataquen algunes de les seves cèl·lules i òrgans.

El LES pot afectar pràcticament a qualsevol òrgan, per això diem que és sistèmic, fent-ho en forma de brots, durant els quals el pacient pot patir entre altres símptomes, dolors musculars i articulars, pèrdua de pes, febre, cansament, taques a la pell després d’exposició solar, etc.

Aquests brots, diferents en cada pacient, es poden presentar de forma greu o lleu, en intensitat i durada i es combinen amb períodes de remissió durant els quals el pacient està asimptomàtic.

Les afectacions més freqüents són les renals, cardíaques, pulmonars, articulars, neurològiques i cutànies. A cada brot pot presentar un o diversos símptomes. Podem dir donada la seva diversitat, que cada pacient pateix un lupus diferent.

L’origen del LES avui dia és desconegut, es pensa que pot tenir una base genètica, amb influència de factors ambientals, hormonals, etc.

En cap cas és una malaltia infecciosa, per tant, no es contagia, és una alteració immunològica de qui la pateix. Es manifesta entre els 15 i 40 anys és més freqüent en les dones que en els homes la relació és de 9 a 1. És una patologia crònica, ja que no s’ha trobat curació, tot i que sí que s’ha avançat molt en el seu tractament, que ajuda a millorar la qualitat de vida a la gran majoria dels casos.