KMS XL LUPUS Amb qui

Amb qui

ACLEG

ACLEG

És una associació sense ànim de lucre, formada per pacients, familiars i professionals, amb un objectiu comú: treballar en benefici dels malalts de LUPUS, oferint diversos serveis orientats a la millora de la seva qualitat de vida.

ACLEG està inscrita en el Registre d’Associacions, de la Generalitat amb el núm 22.518 a la secció 1ª de Justícia, de Barcelona.

Objectius d’ACLEG

  • Afavorir la divulgació social i el coneixement de la malaltia, proporcionant informació contrastada dels avanços científics sobre el diagnòstic i tractament de la malaltia.
  • Procurar que els malalts de LUPUS puguin tenir opció a tots els ajuts socials que se’ls suposa per estar afectats d’una malaltia crònica que pot provocar incapacitat física i psíquica.
  • Ser portaveu del col·lectiu de malalts de LUPUS davant l’Administració per a així reclamar les mesures assistencials adequades.
  • Oferir suport als malalts, les seves famílies i membres del seu entorn.

TUGA

Logo Tuga Active Wear

Experts en equipacions tècniques personalitzades. Fabricants de peces de roba esportives d’alt rendiment personalitzades tenint en compte les necessitats específiques de cada disciplina esportiva.